KSBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi_2020

16/07/2020 tarihli ve 31187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri gereğince, Üniversitemiz Senatosu'nun 19/08/2020 tarihli ve 2020.17.01 nolu kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren "KSBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi"nin güncellenen şekli için tıklayınız.